Довгалевський, Митрофан

Довгалевський, Митрофанукр. письменник, проф. Київської академії, у 1736 — 1737 рр. викладав курс поетики. Автор відомих драм "Космическое дъйствие" (1736) і "Властотворный образ Человъколюбія божія" (1737), позначених талантом і новизною естетичних принципів. Популярності Д. як драматурга сприяли інтермедії (інтерлюдії) до цих драм, писані близькою до народної мовою. До творів Д. належить "Поетика" (Сад поетичний), що є пам'яткою естетичної думки України XVII — XVIII ст. У ній Д. виступає як представник барокової теорії поетичної творчості. Характерні для барокового стилю емблеми, символи та ієрогліфи, як їх подає у своїй поетиці Д., є невід'ємною частиною пізнання тогочасною людиною довколишньої дійсності. Поетичний курс Д. був не тільки шкільним підручником, а й відбивав світогляд своєї добі, спонукав до поетичної творчості.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me