Загороднюк, Валерій Петрович

Загороднюк, Валерій Петрович (1955, с. Новофастів Вінницької обл.) — укр. філософ. Закінчив КНУ ім. Т. Шевченка (1977). Доктор філософських наук (1992), проф. (1998). Од 1985 р. — ст. наук. співр. Ін-ту ім. Г. Сковороди НАНУ. Коло наукових інтересів — епістемологія, теорія пізнання, філософія культури, філософська антропологія, соціологія науки, політологія.

[br]

Основні твори: "Мета наукового пізнання: Соціально-культурні та логіко-гносеологічні аспекти" (1984); "Методичний аналіз історико-філософського знання", у співавт. (1984); "Цілепокладання у практиці, культурі, пізнанні" (1991); "Світоглядні орієнтири мисленнєвої культури", у співавт. (1993); "Філософія ноосфери", у співавт. (1995); "Філософія наук" (1998).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me