Канак, Федір Минович

Канак, Федір Минович (1938, с. Демки Черкаської обл. — 2001) — укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1961), аспірантуру при Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ (1966). Докт. філософських наук (1987), проф. (1989). Од 1993 р. — пров. наук, співр. Ін-ту філософії ім. Г.Сковороди НАНУ. Коло дослідницьких інтересів стосується насамперед філософії й методології природничих наук (проблема суб'єкта і об'єкта, емпіричного й теоретичного в природничонауковому пізнанні, відношення філософії і науки в контексті світогляду й культури, соціокультурних передумов і чинників розвитку природничонаукового знання), філософських проблем екології. Зробив внесок у дослідження процесів державотворення й міждержавних стосунків, становлення громадянського суспільства в Україні. Автор понад 80 наукових праць.

[br]

Основні твори: "Суб'єкт, об'єкт і фізичне пізнання" (1970); "Матеріалістична філософія і розвиток природознавства", у співавт. (1977); "Національне буття серед екологічних реалій", у співавт. (2000).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me