Косолапов, Віктор Васильович

Косолапов, Віктор Васильович (1935, с. Криворіжжя Луганської обл. — 1984) — укр. філософ. Закінчив історико-філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1957). Докт. філософських наук (1974), проф. Обіймав посаду заст. директора з наукової роботи Ін-ту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. Коло наукових інтересів охоплює філософію науки, логіку наукового пізнання, соціологію, проблеми науковотехнічної революції. Лауреат Держ. премії УРСР з науки і техніки (1982). Автор понад 200 наукових праць.

[br]

Основні твори: "Методологія і логіка історичного дослідження" (1977); "Методологія соціального прогнозування" (1981); "XXI століття у дзеркалі футурології", у співавт. (1987).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me