Лук, Микола Іванович

Лук, Микола Іванович (1949, с.Буди Чернігівської обл.) — укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ їм. Т. Шевченка (1973) та аспірантуру Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ (1976). Канд. філософських наук. Провідн. наук. співр. цього ін-ту. Спеціалізується в галузі історії філософії України XIX — поч. XX ст.

[br]

Основні твори: "Філософські питання комуністичного виховання в дослідженнях вчених Радянської України" (1986); "Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX — початку XX ст." (1993); "Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова", у співавт. (1999); "Історія філософії України", у співавт. (1994).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me