Попов, Борис Васильович

Попов, Борис Васильович (1934, Харків) — укр. філософ, соціолог. Закінчив КНУ їм. Т. Шевченка (1957). Канд. філософських наук (1969). Од 1963 р. — в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ на посадах зав. сектором філософії та соціології етносу і нації, пров. наук, співр С. фера наукових інтересів: соціокультурні механізми олюднення — генетично первинні та перманентні; теорія етносу та нації, теоретико-методологічні проблеми світоглядних парадигм.

[br]

Основні твори: "Дві підсистеми соціального організму — спільність та суспільство" (1993); "Соціокультурна рефлексія над смислом людського життя" (1997); "Суб'єкти соціального життя і діяльності: етноси, нації, класи" (1998).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me