Причепій, Євген Миколайович

Причепій, Євген Миколайович (1939, с. Шарапанівка Вінницької обл.) — укр. філософ. Закінчив КНУ їм. Т. Шевченка (1963). У 1985 р. захистив докт. дис., проф. (1987). У 1968 — 1973 рр. — співр. Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ, од 1990 р. — зав. кафедрою КТІЛП (нині — Київський державний університет технологій та дизайну). Голова Феноменологічного тов-ва України (1998).

[br]

Основні твори: "Феноменологічна теорія свідомості Е. Гуссерля" (1971); "Філософія як форма суспільної свідомості" (1981); "Буржуазна соціологія знання: Критика методологічних принципів" (1983); "Філософія: Посібник", у співавт. (2001).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me