Сохань, Лідія Василівна

Сохань, Лідія Василівна (1924, с. Мальчиха Новосибірської обл., Росія) — укр. соціолог, філософ, соціальний психолог. Закінчила історичний ф-т Новосибірського педагогічного ін-ту (1946), в 1950 р. — аспірантуру Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ. Докт. філософських наук (1969). Од 1961 р. працювала в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ, у 1965 — 1990 рр. — зав. відділом цього ін-ту. Од 1990 р. — в Ін-ті соціології НАНУ. С. — засновник Київської школи соціальних психологів; у центрі її уваги як дослідника — проблема становлення психології індивідуального життя особистості як самостійної галузі психології. Зацікавлення С. охоплюють також філософське осмислення проблем сучасної цивілізації, причетності до їх з'ясування окремої людини. Автор понад 100 наукових праць.

[br]

Основні твори: "Спосіб життя" (1980); "Стиль життя особистості" (1982); "Життя як творчість" (1985); "Психологія життєвого успіху" (1995); "Талісман душі. Роздуми про таїну душі та перипетії людського життя" (1996); "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997); "Життєві кризи особистості" (1998); "Час нового світу і людина. Глобальні ризики цивілізації та пошуки шляху", у співавт. (2001).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me