Суїменко, Євгеній Іванович

Суїменко, Євгеній Іванович (1932) — укр. філософ. Закінчив історико-філологічний ф-т Дніпропетровського ун-ту (1957). Докт. філософських наук (1989), проф. У1981 — 1990 рр. — ст. наук. співр., потім зав. від. соціальних проблем виховання молоді Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ. Од 1990 р. — головний наук. співр. Ін-ту соціології НАНУ. Сфера наукових інтересів: соціально-філософські та соціологічні проблеми виробництва! праці, управління виробничими колективами, виховання учнівської молоді. Останнім часом працює в галузі економічної соціології. Автор понад 100 наукових праць.

[br]

Основні твори: "Актуальні проблеми соціології праці" (1974); "Психологія єдиноначальності і колегіальності", у співавт. (1975); "Діалектика развитку і становлення відносин колективізму" (1988).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me