Трубецькой, Сергій Миколайович

Трубецькой, Сергій Миколайович (1862, Калуга — 1905) — рос. релігійний філософ, публіцист, громадський діяч. Закінчив історико-філологічний ф-т Московського у-ту. Докт. філософії, проф М. осковського ун-ту (1900), у 1905 обраний ректором. Зазнав впливу слов'янофільства, ідей Хомякова, Достоєвського, В. Соловйова. Глибоко вивчав західноєвропейську філософію — Платона, Аристотеля, Екхарта, Фіхте, Шеллінга, Канта, Гегеля. Розробив власну філософську концепцію "конкретного ідеалізму", що базувалася на "законі універсальної співвідносності". Згідно з останнім, усе суще підлягає необхідному зв'язку "співвідносності", а саме — просторово-часова багатоманітність залежить від логічної або ідеальної єдності, але обидві, з одного боку, вкорінені в абсолютному духові, а з другого — утворюють джерело його потенційних можливостей.

[br]

Основні твори: "Метафізика у стародавній Греції" (1890); "Позірне язичництво та хибне християнство" (1891); "Вчення про Логос в його історії: філософсько-історичне дослідження" (1900).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me