Хрисипп

Хрисипп (280, Кілікія — 206 до н.е.) — давньогрецьк. філософ, третій (після Зенона та Клеанфа) архонт школи стоїків (232 — 208). Зробив помітний внесок у логіку стоїцизму; відомий, головно, як систематизатор стоїцизму, передусім — системи Зенона. За словами Діогена Лаертського, без X. не було б Стої. Значна частина праць X. (за свідченнями античних авторів, їх він написав понад 705) містить роздуми з питань логіки. Збереглися фрагменти його твору "Логічні дослідження". Розробляв логіку висловлювань, здійснював спроби синтезу ідей Геракліта йАристотеля, розробив значну частину термінології стоїків. X. першим чітко встановив тезу двозначності, що лягла пізніше в основу класичної логіки й математики, де йдеться лише про два значення істинності висловлювань — "істинне" й "хибне". Йому також належать перші кроки в царині аксіоматизації логіки; володів технікою визначення одних логічних констант через інші.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me