Шад, Йоган Баптист

Шад, Йоган Баптист (1758, Мюрсбах — 1834) — нім. філософ. Навчався в єзуїтській колегії, прийняв чернечий постриг (бенедиктинський монастир, м. Банц). Пережив духовну кризу й полишив монастир. Докт. філософії, проф. Зав. кафедрою історії Ієнського ун-ту. Співбесідник і учень Фіхте, Шеллінга, Гегеля. За рекомендацією Ге~ те і Шелера був запрошений до Харківського ун-ту: від 1804 р. — перший проф. філософії, зав. кафедрою умоглядної та практичної філософії цього ун-ту. У 1817 р., за звинуваченням у політичній та релігійній неблагонадійності, висланий за межі Рос. імперії. Ш. — талановитий інтерпретатор і викладач видатних представників класичної нім. філософії. Діяльність Ш. у Харківському ун-ті дає підстави для висновку про "школу Ш." в Харкові (Дубрович, Білоусов, Хлопінін та ін.). В гносеології НІ. акцентував увагу на відображенні суб'єкта в об'єкті (а не тільки об'єкта в суб'єкті), в логіці спростовував універсалістські претензії формальної (аристотелівсько-вольфіанської) логіки й розробляв нову, "трансцендентальну" — кантівсько-фіхтеанську. Боронив права розуму, а відтак — і людини як розумної істоти. Вирішальну умову стати (і залишатися) людиною вбачав у вільнодумстві.

[br]

Основні твори: "Дух філософії нашого часу" (1800); "Нарис наукового знання" (1800); "Новий обрис трансцендентальної логіки і метафізики за принципами наукового знання" (1801); "Логіка" (1812).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me