алгоритм

АЛГОРИТМ, алгорифм (від algorithmus — лат. транслітерації імені математика IX ст. Мухамеда бен Мусиаль-Хорезмі) — точно визначена і строго детермінована система послідовних правил дії (програма), призначена для ефективного розв'язання певного класу задач. Визначальні ознаки: детермінованість — строга однозначність, точність і визначеність алгоритмічного припису; дискретність — розчленованість алгоритмічного процесу на окремі елементарні акти, можливість виконання яких не підлягає сумніву; ефективність (результативність) — спрямованість А. на отримання певного результату через скінченне число кроків, кожний з яких фіксує цілком визначений результат; масовість — А. є ефективним методом розв'язання не однієї якоїсь конкретної задачі, а цілого класу однотипних задач. Строга логічна експлікація поняття А. була проведена у варіантах теорії А., запропонованих у серед. 30-х рр. Ербраном, Геделем, Кліні, Черчем, Тьюрінгом, Постом, а в кін. 40-х — на поч. 50-х рр. Марковим. Алгоритмічні схеми Тьюрінга і Поста відіграли роль ідеальних прообразів універсальних ЕОМ.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. алгоритм — алгори́тм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 2. алгоритм — (від лат. algoritmus — розпорядження) на основі системи правил послідовності операцій та точного виконання їх вирішує завдання відповідного класу Словник іншомовних соціокультурних термінів
 3. алгоритм — [алгоритм] -му, м. (на) -м'і Орфоепічний словник української мови
 4. алгоритм — Алгоритм — algorithm — Algorithm – сукупність точно визначених дій (правил) для розв'язування даної задачі. А. – одне з основних понять математики та кібернетики. Гірничий енциклопедичний словник
 5. алгоритм — -у, ч. Система правил виконання обчислювального процесу, що приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операцій. Обчислювальний алгоритм. Алгоритм планування. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. алгоритм — АЛГОРИ́ТМ, у, ч. 1. мат. Система правил виконання обчислювального процесу, що приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операцій. Словник української мови у 20 томах
 7. алгоритм — (англ. algorithm) система правил (програма), що вказує, які з цих правил і в якій послідовності треба виконувати, щоб після певної кількості операцій розв’язати будь-яку задачу даного типу. А. має бути конкретним, результативним і масовим. Економічний словник
 8. алгоритм — алгори́тм (лат. аlgorithmus) сукупність дій (правил) для розв’язування даної задачі. Від імені середньовічного узбецького математика Мухамеда-ібн-Суса (арабізоване аль-Хорезмі). Словник іншомовних слів Мельничука
 9. алгоритм — Встановлена послідовність дій, виконання яких веде до розв'язку задачі, напр., у математиці або програмуванні; одне з основних понять інформатики. Універсальний словник-енциклопедія
 10. алгоритм — АЛГОРИ́ТМ, у, ч. Система правил виконання обчислювального процесу, що приводить до розв’язання певного класу задач після скінченного числа операцій. Для того, щоб розв’язати будь-яку задачу, треба керуватися цілою системою правил — алгоритмом (Наука.., 5, 1960, 18). Словник української мови в 11 томах
 11. алгоритм — рос. алгоритм (від латин. algoritmus) — система правил (програма), що вказує, у якій послідовності треба виконати кожне з цих правил, аби після певного числа операцій розв'язати будь-яку задачу даного типу. Характерними рисами... Eкономічна енциклопедія