аналогія

АНАЛОГІЯ (від грецьк. αναλογία — відповідність, подібність) — міркування, в якому робиться висновок про наявність деякої ознаки у досліджуваного одиничного предмета (ситуації, події) на підставі його подібності за суттєвими рисами з іншим одиничним предметом (ситуацією, подією). Розрізняють А. предметів та А. відношень. А. предметів — це міркування, в якому об'єктом уподібнення виступають два схожих одиничних предмети, а переносною ознакою — властивості цих предметів. А. відношень — це міркування, в якому об'єктом уподібнення виступають схожі відношення між двома парами предметів, а переносною ознакою — властивості цих відношень.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. аналогія — анало́гія (від грец. αναλογία – відповідність) 1. Часткова схожість між предметами або явищами. 2. У логіці – умовивід, в якому від схожості предметів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками. Словник іншомовних слів Мельничука
 2. аналогія — АНАЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями і т. ін. Я порадив би грім і блискавку .. Словник української мови у 20 томах
 3. аналогія — Схожість, подібність, подоба; У ФР. паралель; (з чим) відповідність до чого, (цілковита) тотожність. Словник синонімів Караванського
 4. аналогія — • аналогія (грец. 'αναλογία — відповідність) - худож.-стилістичний прийом, за допомогою якого суть певного складного явища розкривається через інше, чимсь йому подібне, але простіше чи краще знайоме читачеві. В основі своїй... Українська літературна енциклопедія
 5. аналогія — Анало́гія, -гії, -гією; -ло́гії, -гій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 6. аналогія — В логіці поняття, що означає перенесення тверджень про даний предмет на ін. на підставі їх подібності; в звичайному розумінні — подібність у певному відношенні. Універсальний словник-енциклопедія
 7. аналогія — рос. аналогия (грец. analogіа — відповідність) — схожість нетотожних матеріальних, нематеріальних об'єктів за деякими ознаками, якостями, відношеннями. Висновок про наявність визначених ознак на основі фіксації схожості, що існує серед деяких інших ознак. Eкономічна енциклопедія
 8. аналогія — анало́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 9. аналогія — -ї, ж. 1》 Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями. 2》 лог. Висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-небудь предметів, явищ, понять. 3》 лінгв. Великий тлумачний словник сучасної мови
 10. аналогія — АНАЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Подібність, схожість у чому-небудь між предметами, явищами, поняттями. Я порадив би грім і блискавку.. ввести в комедію не на самому кінці, а трохи раніше, щоб більше звернути на неї увагу глядача і тим підкреслити аналогію (Коцюб. Словник української мови в 11 томах
 11. аналогія — (гр. analogia — відповідність) тенденція до збереження відповідності між думкою і виразом. Словник стилістичних термінів
 12. аналогія — СХО́ЖІСТЬ (сукупність схожих рис між ким-, чим-небудь), ПОДІ́БНІСТЬ, СПІВЗВУ́ЧНІСТЬ, СПІВЗВУ́ЧЧЯ (внутрішня); Є́ДНІСТЬ (цілковита); АНАЛОГІ́ЧНІСТЬ, АНАЛО́ГІЯ, ПАРАЛЕЛІ́ЗМ (спільність, повторення характерних рис). Словник синонімів української мови
 13. аналогія — Ї, ор. -єю. Подібність, схожість у чомусь між предметами, явищами, поняттями тощо: аналогія чому (до чого), аналогія між ким-чим, за аналогією з ким-чим (кому, чому). Літературне слововживання