багатомірність

БАГАТОМІРНІСТЬ — категорія, що виражає множинність незалежних і незвідних один до одного вимірів (аспектів, модусів) буття та форм і принципів пізнання у галузі філософії науки. В історико-філософському контексті вона інколи ототожнюється із категорією плюралізму або виступає як одна з його форм. Хоча історія філософії засвідчує споконвічне протиборство монізму і плюралізму, проте аж до поч. XX ст. у європейській культурі виразно домінувала перша з них. Це домінування позначилося на різноманітних пошуках доконечного фундаменту пізнання й буття, який тлумачився здебільшого як нейтральний досвід (емпіріомонізм), абсолютна ідея (абсолютний ідеалізм) або світ ідеальних сутностей (феноменологія). У друг. трет. XX ст. на перший план виступає філософія плюралізму, багатомірності, розмаїтості. У галузі філософії науки ця тенденція чітко виявилась у введенні в методологію науки принципу багатомірності, фундаментальному обґрунтуванні положень про незалежні один від одного атомарні факти (Вітгениїтайн), про різноманіття подій і форм досвіду (Джеме), про множинність актуальних сутностей і процесів (Вайтгед).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. багатомірність — БАГАТОМІ́РНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багатомі́рний. – Якщо всі зорі не газові кулі, а магнітні лійки, отвори в інші простори, в нову багатомірність, то це незмірно збагатить пізнання Всесвіту (О. Словник української мови у 20 томах