біотехнологія

БІОТЕХНОЛОГІЯ — термін має три основних значення: 1) Нова технологія виробництва, заснована на використанні біологічних процесів і закономірностей. Промислові галузі, що ґрунтуються на Б., об'єднують терміном "біоіндустрія". Практико-технологічні можливості Б. дозволяють суспільству покладати надії на розв'язання таких глобальних проблем, як екологічна і енергетична, що визначає соціальну роль і соціальний смисл Б. Зокрема, виникає можливість продукувати штучне середовище людської життєдіяльності відповідно до закономірностей природи. Тому в широкому розумінні Б. являє собою зразок і основу нової системи технологічної культури, яка є адекватною природі і людині. Для реалізації технологічних можливостей Б. необхідною є така спрямованість розвитку культури, яка дозволяє практико-технолоіічним чином поставитися до людини як до унікальної природної і культурної цінності. 2) Наука, що вивчає закономірності створення штучних біологічних систем (шляхом проектування і конструювання), які здатні до технікотехнологічного функціонування і покращення на цій основі виробничих процесів. Б. як наука задає предметну цілісність дослідженню технологій, заснованих на закономірностях біологічних систем. 3) Новітня Б. — генетична інженерія (клітинна і генна), яка включає будь-які штучні зміни спадковості (селекція, розвиток цілісного організму з культури тканин, клонування). У межах сучасної Б. генна інженерія — найперспективніша галузь. Бере свій початок од 70-х рр. XX ст. і пов'язана з відкриттям техніки рекомбінінтних ДНК (виділення окремих фрагментів ДНК різних організмів і "вшивання" їх в бактеріальну клітину, де на основі цієї штучної ДНК відбувається синтез відповідних білків) Р. еалізація можливостей генної інженерії може мати і позитивні і негативні наслідки для людства. Небезпідставними є побоювання, що використання генної інженерії може бути антигуманним (євгенічні цілі) або випадково може призвести до створення нових хвороб та шкідливих організмів. Продуктивне у гуманітарному сенсі спрямування новітньої Б. включає насамперед вирішення таких завдань, як очистка забрудненого зовнішнього середовища, що обумовлює розвиток екологічної Б., і компенсація багатьох спадкових дефектів, що обумовлює розвиток генної терапії.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біотехнологія — БІОТЕХНОЛО́ГІЯ, ї, ж. 1. Напрям у науці й виробництві, який характеризується інтегрованим застосуванням біохімії та мікробіології з метою використання потенціалу мікроорганізмів, культур, клітин і тканин. Словник української мови у 20 томах
  2. біотехнологія — [б’іотеихнолог'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  3. біотехнологія — Галузь науки на основі біохімії, генетики, мікробіології і технічних наук, яка вивчає можливість використання мікроорганізмів і тканинних культур в технологічних процесах, напр., у виробництві сироваток, гормонів, ензимів, а також для виробництва з органічних відходів повноцінного продукту. Універсальний словник-енциклопедія
  4. біотехнологія — біотехноло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  5. біотехнологія — -ї, ж. Сукупність методів одержання біологічної продукції через використання певних мікроорганізмів, а також науковий опис цих методів і їх практичне застосування. Великий тлумачний словник сучасної мови