загальнозначущість

ЗАГАЛЬНОЗНАЧУЩІСТЬ — характеристика ствердження, якщо воно набуває значення "істини" в будь-яких допустимих ситуаціях ("теперішнє завжди буде минулим"). Відносно формального виразу (формули) ситуація уточнюється за допомогою інтерпретації. Загальнозначущі формули ще називають завжди істинними формулами, або логічними істинами, на відміну від формул, які набувають значення "істини" лише за певних умов. Напр., формула логіки висловлювань (pz>p)c завжди істинною і виражає закон тотожності для імплікації.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. загальнозначущість — ЗАГАЛЬНОЗНАЧУ́ЩІСТЬ, щості, ж. Абстр. ім. до загальнозначу́щий. Необхідною умовою отримання об'єктивних даних за допомогою спостережень є їх загальнозначущість (з навч. літ.). Словник української мови у 20 томах
  2. загальнозначущість — -щості, ж. Критерій істини, прийнятий у ряді різновидів суб'єктивно-ідеалістичної філософії. У логіці – властивість формули набувати значення "істина" в будь-яких допустимих ситуаціях. Великий тлумачний словник сучасної мови