квантифікація

КВАНТИФІКАЦІЯ (від лат. quantum — скільки; facio — роблю) — 1) Логічна операція, що дає можливість шляхом певної перебудови структури висловлювання вказати предметну область, у межах якої дане висловлювання може бути істинним або хибним. Операція К. полягає в тому, що висловлювання розчленовують на суб'єкт і предикат, що виступають як логічна функція від предметної змінної; потім вводять у структуру висловлювання квантори, визначають, чи є висловлювання істинним (або хибним) для всіх значень змінної чи лише для частини їх. К. застосовують при переході від аналізу висловлювання як нерозчленованого цілого до аналізу його внутрішньої структури. В формальній логіці це має місце при переході від алгебри висловлювань до логіки предикатів. 2) Кількісне вираження якісних ознак.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. квантифікація — квантифіка́ція (від лат. quantum – скільки і ...фікація) 1. Кількісне вираження якісних ознак. 2. Логічна операція, що дає можливість шляхом певної перебудови структури висловлювання вказати предметну галузь, у межах якої дане висловлювання може бути істинним або хибним. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. квантифікація — рос. квантификация вимір якості у кількісних, числових величинах, напр., у балах. Eкономічна енциклопедія
  3. квантифікація — КВАНТИФІКА́ЦІЯ, ї, ж., книжн. 1. Кількісне вираження якісних ознак (напр., оцінка в балах майстерності спортсменів). Реконструкція духовного світу людей та народів потребує врахування не лише логічних, раціонально-розумових мотивів... Словник української мови у 20 томах
  4. квантифікація — -ї, ж. 1》 Кількісне вираження якісних ознак. 2》 Логічна операція, що дає можливість способом певної перебудови структури висловлювання вказати предметну галузь, у межах якої наведене висловлювання може бути істинним. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. квантифікація — квантифіка́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. квантифікація — Квантификация — quantification — Quantifizierung — кількісне вираження якісних ознак. Гірничий енциклопедичний словник