культурологія

КУЛЬТУРОЛОГІЯ — гуманітарна наука, що вивчає внутрішні закономірності та структури культури в її конкретно-історичних та регіонально-локальних проявах; конкретні цінності, певні результати культурної діяльності у динаміці, форми зв'язку та механізми трансляції культурного досвіду. Термін "К." був запропонований амер. дослідником Уайтом у кн. "Наука про культуру" (1949). Його впровадження було викликане потребою у систематизованому викладі багатоманітності і різноякісності культурних явищ, що були накопичені в різних галузях суспільного та гуманітарного знання, у виявленні загальнозначущого, закономірного та типологічного чинників у культурному різноманітті людського буття. Предметом К. є генеза, функціювання та розвиток культури як специфічно людського способу буття, в історичних результатах якого віддзеркалюється спосіб мислення, життя, діяльності культурно-історичних суб'єктів; дослідження ментальності, традиційних та чинних культурних парадигм, а також рушійних сил і принципів духовної регуляції (культурні взірці) у напрямі до нового розгортання творчих можливостей людини в різних культурно-історичних світах.

Л. Шинкаренко

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. культурологія — КУЛЬТУРОЛО́ГІЯ, ї, ж. Наука про духовну культуру народу. При виконанні роботи було використано дослідження з літературознавства, культурології та філософії (С. Жадан); Тему Едіпа... Словник української мови у 20 томах
  2. культурологія — -ї, ж. Галузь знання, пов'язана з вивченням духовної культури суспільства. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. культурологія — культуроло́гія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови