мовна гра

МОВНА ГРА — поняття, яке визначає інтелектуальну діяльність, що виражається в описі світу, об'єкта, предмета тощо через цілісну замкнуту систему речень, організовану сукупністю правил, недотримання яких призводить до припинення М.г. Вітгенштайн вирізняє М. г. навчального характеру (гра, яка навчає людину мови у широкому сенсі) та М. г., що являє собою "форму життя", "аспект бачення", пізнання світу. М. г. — це контекст, детермінований "аспектом бачення", тому її істиннісне значення зумовлене "критерієм достовірності". Різні мовні ігри не мають узагальнюючих ознак, вони можуть бути розподілені на групи "сімейних подібностей" на підставі спільної ознаки чи предмета опису Ц. я концепція М. г. продемонструвала, що зміна правил різних "ігор" призводить до повного абсурду. Поняття М.г. справило вплив на концепції філософів-аналітиків і лінгвістичну філософію.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me