ньяя

НЬЯЯ (санскр. — правило, наказ, положення, принцип, метод, правильний шлях пізнання, логічний доказ, силогізм, логіка) — одна з шести інд. ортодоксальних релігійно-філософських шкіл. Виникнення Н. пов'язується з ім'ям Гаутами, чи Акшапади; твір "Н.-сутри", що йому приписується, вважається першим систематичним викладом філософського вчення цієї школи. Починаючи з праць Удаяни або ж Ганґеши, в історії розвитку Н. (давньої Н.) виділяють новий етап, відомий як нав'я-Н. (нова Н. чи нова логіка, новий метод). Нав'я-Н. продовжує існувати в Індії до цього часу. Деякий час Н. розвивалася як самостійний напрям. Близько VI — X ст. відбулося її злиття з іншою ортодоксальною і суміжною школою вайшешика. Якщо остання спеціалізується більше на проблемах метафізики, то Н. приділяє увагу передусім питанням епістемології, логіки та методології; визнає авторитет Вед, хоча і будує своє вчення у багатьох випадках на незалежних засадах. Н. вбачає кінцеву мету життя людини в досягненні звільнення (мокши), що уможливлюється через істинне пізнання реальності, оперте на логіку. Значних успіхів у сфері логічної проблематики Н. досягла, зокрема, завдяки узагальненню засобів і методів публічних філософських диспутів, що досить широко практикувалися на той час в Індії. В епістемології Н. визнає чотири самостійних джерела істинного пізнання: 1) сприйняття, 2) висновок, 3) порівняння та 4) свідоцтво. До неістинного пізнання залічуються пам'ять, сумнів, помилка та гіпотетичний аргумент. Правильне пізнання приводить до звільнення "Я" людини (субстанції, яка володіє свідомістю як своїм атрибутом, коли має зв'язок із тілом). Перший систематичний виклад учення Н. в Україні належить проф. Київського ун-ту Новицькому.

Ю. Завгородній

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ньяя — нья́я (санскр., букв. – правило міркування) одна з ортодоксальних шкіл давньоіндійської філософії, представники якої розробляли переважно питання логіки й теорії пізнання. Представники Н. додержувалися переважно матеріалістичних поглядів. Словник іншомовних слів Мельничука
  2. ньяя — НЬЯ́Я. Словник української мови у 20 томах
  3. ньяя — -ї, ж. Філософська школа в Індії; її прихильники твердили, що об'єктивний світ складається з вічних, якісно різнорідних дрібних частинок води, землі, повітря і вогню; основна увага зосереджувалася на проблемах теорії пізнання і логіки. Великий тлумачний словник сучасної мови