нірвана

НІРВАНА (санскр. — заспокоєння, згасання) — одне з головних понять інд. релігійно-філософської традиції, яке позначає стан згасання усіх мирських бажань людини, її вивільнення й порятунку. Поняття Н. зустрічається вже у Ведах, проте свого найбільшого розвитку воно набуло в буддизмі, з яким переважно й асоціюється. У буддизмі під Н. розуміють вище благо та істину, остаточну дійсність, що є запорукою виходу людини з ланцюга народжень та страждань. Н. виступає як етичним ідеалом, так і певним психічним станом завершення внутрішнього буття, що приводить до абсолютного спокою або блаженства та незалежності від світу; цей стан досягається через дотримання детально розроблених буддистських етичних настанов і виконання певних психотехнік. Як правило, буддистські тексти не наводять визначень Н., використовуючи натомість численні описи та епітети, в яких Н. зображується як щось протилежне всьому, що є наявним у мові, а отже, як щось незбагненне та невимовне. Таке ставлення до Н. було започатковане ще Буддою, який вважав, що будь-які визначення Н. — як позитивні, так і негативні — однаково помилкові. Проте такі напрями буддизму, як тхеравада та магаяна, позначені деякою специфікою щодо наголошення на тому чи іншому аспекті Н. Якщо послідовники тхеравади наголошують на порівнянні її зі станом згасання, виводячи за межі феноменального буття, то для послідовників магаяни Н. передусім виступає станом абсолютного блаженства. Значного поширення після Нагарджуни (II ст.) набуло ототожнення Н. з сансарою — емпіричним буттям, окреме сприйняття якого відбувається у зв'язку із затьмаренням свідомості людини невіглаством.

Ю. Завгородній

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. нірвана — Раювання, супокій, небуття, див. блаженствувати (див. противн. сансара) Словник чужослів Павло Штепа
  2. нірвана — НІРВА́НА, и, ж. Центральне поняття буддизму і джайнізму, яке означає найвищий стан, мету всіх людських прагнень. У буддизмі – психологічний стан повноти внутрішнього буття, відсутності бажань, цілковитої задоволеності та самодостатності... Словник української мови у 20 томах
  3. нірвана — нірва́на (санскр. – заспокоєння, згасання) в буддизмі та джайнізмі стан вищого «блаженства» людської душі, яка звільняється від безперервного потоку перевтілень, страждань і зливається з духовною, «божественною» першоосновою світу. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. нірвана — нірва́на іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  5. нірвана — НІРВА́НА, и, ж. За містичними уявленнями буддистів — блаженний стан спокою "людської душі", що досягається шляхом повного відмовлення від усіх життєвих турбот, чуттєвих бажань; // Місце, де перебувають "душі" в такому стані. Словник української мови в 11 томах
  6. нірвана — В буддизмі стан завмирання індивідуального буття, прагнень і бажань, згідно з гінаяною, звільнення від наступних втілень. Універсальний словник-енциклопедія
  7. нірвана — Небуття [XI] Словник з творів Івана Франка
  8. нірвана — -и, ж. За уявленнями буддистів – блаженний стан спокою людської душі та повної внутрішньої гармонії, що досягається шляхом повної відмови від усіх життєвих турбот, чуттєвих бажань. || Місце, де перебувають душі в такому стані. || перен. Великий тлумачний словник сучасної мови
  9. нірвана — Нірва́на, -ни, -ні Правописний словник Голоскевича (1929 р.)