передбачення

ПЕРЕДБАЧЕННЯ — припущення про напрям розвитку (явищ, відносин тощо), про можливість певних подій, соціальних, технічних рішень та ін. На відміну від П., що виходить із зовнішніх ознак (напр., прикмет), наукове Н. враховує суттєві зв'язки між явищами. Здатність передбачати ще не встановлені досвідом явища, спонукати до їхнього виявлення й дослідження, прогнозувати події, які можуть або повинні відбутися в майбутньому, окреслює евристичні можливості наукової теорії. Вірогідність, точність і повнота результатів П. істотно залежать від істинності і глибини пояснення наукових фактів. Тому підтвердження результатів П. на практиці є одним із непрямих доказів істинності системи знань, на підставі якої було виведене це П. Розрізняють якісні П., що ґрунтуються на аналізі основних суперечностей якогось явища та вказують на чільну тенденцію його розвитку, і кількісні, побудовані на застосуванні порівняльнообчислювальних методів. Кількісні та якісні методи П. використовуються як такі, що обопільно доповнюють одні одних.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. передбачення — передба́чення іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. передбачення — -я, с. 1》 Дія за знач. передбачати, передбачити. 2》 Здатність передбачати майбутнє, те, що має відбутися. || План, проект, здогад. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. передбачення — ПЕРЕДБА́ЧЕННЯ, я, с. 1. Дія за знач. передбача́ти, передба́чити. За новий метод передбачення погоди Б. П. Мультановському в 1927 р. була присуджена золота медаль Всесоюзного географічного товариства (Видатні вітч. географи.. Словник української мови в 11 томах
  4. передбачення — ПЕРЕДБА́ЧЕННЯ, я, с. 1. Дія за знач. передбача́ти, передба́чити. За новий метод передбачення погоди Б. П. Мультановському в 1927 р. була присуджена золота медаль Всесоюзного географічного товариства (з наук.-попул. літ. Словник української мови у 20 томах
  5. передбачення — (англ. рrevoyance) за Файолем – уміння передбачити майбутній розвиток подій і пов’язаних із цим практичних дій. П. включає прогнозування, але воно ширше за змістом. Сюди входить систематична підготовка майбутнього, яким воно уявляється внаслідок прогнозу. Економічний словник
  6. передбачення — Передба́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  7. передбачення — ЗА́ДУМ (те, що задумане — перев. заздалегідь), ЗА́МИСЕЛ, ПО́МИСЕЛ, ПО́МИСЛ книжн., ЗАТІ́Я розм., ПО́ДУМ рідко; ПРОГРА́МА, ПЛАН (добре обдуманий, конкретний); ПЕРСПЕКТИ́ВА, ВИ́ГЛЯД (на майбутнє); ПЕРЕДБА́ЧЕННЯ, ПЕРЕДНАКРЕ́СЛЕННЯ, НАКРЕ́СЛЕННЯ... Словник синонімів української мови