практичне міркування

ПРАКТИЧНЕ МІРКУВАННЯ — доведення про необхідність (бажаність) виконання дії. Елементарним П. м. є практичний силогізм, в якому один засновок є висловлюванням про мету, другий — про засоби виконання дії, висновком є твердження про необхідність (бажаність) виконання дії. ("Якщо я бажаю А і якщо коли не буде В, то не буде і А, то мені треба зробити В"). На противагу теоретичним міркуванням, у П. м. описується не тільки дійсна реальність, а й особлива "реальність" бажаного, потрібного, необхідного. У зв'язку з цим для аналізу П. м. потрібна особлива логіка з семантикою, доповненою нетрадиційною теорією істини. Практичне значення аналізу П. м. зростає у зв'язку з математизацією наук про поведінку, дії і взаємодії людей (моделювання у психології, соціології) та конструюванням самостійно діючих, "мислячих" комп'ютерів, роботів.

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me