релігієзнавство

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО — галузь гуманітарної науки, об'єктом вивчення якої є такий особливий стан людини, що стосується її самовизначення у світі через віднайдення в собі того, що єднає її з трансцендентним. Предметом Р. в широкому його аспекті є, окрім природи релігії, її функціональність. Якщо об'єкт Р. відносно сталий, то предмет його збільшується в обсязі і дещо змінюється в часі Р. ізні світоглядні позиції, слідування відмінним культурним традиціям, навіть громадські оцінки характеру наукової діяльності спричинюють різноманіття дослідницьких установок релігієзнавців, їх теоретичних цілепокладань. Працюючи в одній і тій самій предметній сфері, вони можуть застосувати різні норми пізнання — світські чи богословські. Звідси поділ Р. на академічне і богословське. На відміну від першого останнє входить до богословського комплексу, розвивається певною мірою на основі закономірностей цього виду духовності С. вітськість академічного Р. не означає його ворожості щодо релігії. Особливістю світового Р. є дотримання принципу нейтральності щодо релігії, чого немає в богословському Р., яке, до того ж, ще має конфесійну зорієнтованість. Р. є єдиною і водночас багатодисциплінарною сферою гуманітарного знання. Його структурними системами є філософія й феноменологія релігії, історіософія і історія релігії, психологія і етнологія релігії, географія і соціологія релігії. Однією з актуальних для кожної релігійної системи є проблема свободи волі людини О. станнім часом розвивається герменевтичне і компаративне Р., культурологія і політологія релігії. Як і будь-яка інша наука, Р. має свої закони, принципи, систему категорій. Сучасне академічне Р. характеризують такі риси, як світоглядний плюралізм, позаконфесійність, відкритість, історизм, системність, поліметодичність, творчий характер.

А. Колодний

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. релігієзнавство — релігієзна́вство іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  2. релігієзнавство — -а, с. Наука, що вивчає релігію, її історію, типологію і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. релігієзнавство — РЕЛІГІЄЗНА́ВСТВО, а, с. Наука, що займається вивченням релігії. Курс релігієзнавства. Словник української мови у 20 томах
  4. релігієзнавство — Наука про релігію та релігії, систематизоване знання про релігії; як наукова дисципліна виникло у 70-ті XIX ст., виділившись із теології; тепер є міждисциплінарним полем досліджень релігій у різних аспектах (теологічному, соціологічному, психологічному). Універсальний словник-енциклопедія