ригоризм

РИГОРИЗМ (від лат. rigor — суворість) — етичний принцип, за яким людська дія або намір мають бути безкомпромісними щодо власних підстав, які, в свою чергу, визначаються певними моральними нормами. Р. — це суворе дотримання єдиного принципу поведінки, що виключає будь-які інші міркування, незважаючи на конкретні умови та обставини. Р. як етичний принцип був сформульований Кантом на основі визнання обов'язку критерієм моральності. Людський вчинок, за Кантом, лише тоді є моральним, коли він виходить із почуття обов'язку. Витоки кантівського Р. полягають в ідеї вкоріненості моральності у розумі. Згідно з цією раціоналістичною засадою, принцип моралі накидається людській волі розумом у наказовій формі категоричного імперативу. Таким чином, мораль постає цілковито імперативною, тобто такою, що базується на певному загальнозначущому наказі. З критикою кантівського Р. та абсолютизації імперативних засад моральної поведінки виступали Шіллер, Н. Гартман та ін.

О. Левицька

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ригоризм — ригори́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. ригоризм — ригори́зм (франц. rigorisme, від лат. rigor – твердість, суворість) непохитне додержання якихось принципів, до дріб’язкової суворості в цьому. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. ригоризм — -у, ч., книжн. Суворе, надмірно дріб'язкове дотримання яких-небудь моральних принципів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. ригоризм — РИГОРИ́ЗМ, у, ч., книжн. Суворе, надмірно дріб’язкове дотримання моральних принципів. Словник української мови в 11 томах
  5. ригоризм — РИГОРИ́ЗМ, у, ч., книжн. Суворе, надмірно дріб'язкове дотримання моральних принципів. Фарисеї надавали виняткового значення зовнішній стороні релігії... І справді, частенько їхній ригоризм ховав під собою моральне звиродніння (із журн.). Словник української мови у 20 томах
  6. ригоризм — Занадтосуворість, неухильність, див. педантизм Словник чужослів Павло Штепа
  7. ригоризм — рос. ригоризм безперечне дотримання (до дріб'язковості) тих настанов, правил і принципів, що стосуються матеріальних і особливо моральних норм. Eкономічна енциклопедія