секуляризація

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ (франц. secularisation, від лат. secularis — мирський, світський) — суспільна тенденція, яка відображає зменшення впливу церкви, її інституцій та релігійної ідеології на життя суспільства в усіх його проявах. Зростання масштабів і глибини С. є одним із визначальних векторів загальносвітового розвитку, формою соціальної емансипації, чинником всеохопної модернізації, що трансформує (і почасти руйнує) усталену цілісність традиційних суспільств. Проявами С., зокрема, вважаються: відокремлення церкви від держави (а також освіти від церкви), законодавче обмеження впливу церковних інституцій на духовне, ідеологічне і політичне життя. Передумови С. формувалися за доби Відродження, Реформації, всією багатовіковою історією вільнодумства і скептицизму. Філософські засади С. особливо активно розроблялися за часів європейського й амер. Просвітництва, у річищі якого зусиллями Вольтера, Дидро, Монтеск'є, Д'Аламбера, Гельвеція, Кондорсе, Руссо, Кондильяка, Пейна та ін. були створені умови для виникнення і подальшого розвитку нерелігійних ідеологій. С. є однією із важливих складових сучасного загальноцивілізаційного еталона, позаяк передбачає індивідуальну моральну автономію, свободу совісті, віротерпимість і толерантність, невтручання держави у релігійні справи громадян, повагу до релігійних переконань і почуттів тощо. Розвиток С. сприяє звільненню суспільства від крайніх форм клерикалізму і релігійної дискримінації, свободі самовизначення людини у сфері віри і сумління. Характерний прояв С. в умовах сучасності — зростання релігійного та атеїстичного індиферентизму, послаблення впливу релігійної свідомості на поведінку людей, переплетення (а то й підміна) зацікавлень нетрадиційними (зокрема східними) релігіями із пошуками екзотики й езотерики.

В.Заблоцький

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. секуляризація — 1. Вилучення чого-небудь (власності, права) із церковного, духовного відання і передача світському, громадянському. 2. Процес, в результаті якого всі великі сектори суспільства, культури... Словник із соціальної роботи
  2. секуляризація — Секуляриза́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  3. секуляризація — СЕКУЛЯРИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Перетворення церковної і монастирської власності на світську, державну. За указом 1764 р. була проведена секуляризація (відібрання в казну) значної частини монастирських маєтків у Росії (Іст. УРСР, І, 1953, 344). Словник української мови в 11 томах
  4. секуляризація — секуляриза́ція (франц. secularisation, від лат. secularis, тут – мирський, світський) 1. Перетворення церковної і монастирської власності (головним чином земельної) на власність світську, державну. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. секуляризація — СЕКУЛЯРИЗА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Перетворення церковної і монастирської власності на світську, державну. Осифляни, .. не лише ревно захищали монастирські землеволодіння, яким загрожувала секуляризація... Словник української мови у 20 томах
  6. секуляризація — секуляриза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  7. секуляризація — -ї, ж. 1》 Перетворення церковної та монастирської власності на світську, державну. 2》 Вилучення чого-небудь із церковного, духовного відання і передання світському, цивільному. Секуляризація шкіл. || перен. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. секуляризація — 1. позбавлення релігійних організацій майна та прерогатив, ск., церковних маєтків, системи шкільництва; 2. процес розростання світського сектора громадського життя, що виявляється у масовому припиненні релігійного практикування... Універсальний словник-енциклопедія