соціальна прагматика

СОЦІАЛЬНА ПРАГМАТИКА — дослідження особливостей семіотичних значень (у комунікативній ситуації) з урахуванням соціальних детермінант (ролей, норм, статусів комунікантів, їх інтерпретаційної діяльності як представників певного суспільства). Дисциплінами, пов'язаними з С. п., є лінгвістична прагматика, соціосеміотика, соціолінгвістика, психолінгвістика (див. семіотика, прагматика, соціально-прагматичний аналіз, соціальний дискурс, соціальна прагматика дискурсу).

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me