українофільство

УКРАЇНОФІЛЬСТВО — літературний рух і напрям суспільної думки в Україні у XIX ст. Засновниками У. були письменники Котляревський, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ'яненко, які обстоювали самобутність укр. мови, літератури, культури та історії. їхні ідейно-духовні спадкоємці — Головацький, Вагилевич, Максимович — усвідомлювали необхідність захисту укр. культури від асиміляційної політики рос., австр., польськ. правлячих верств. Розвиваючи ідейні побудови європейського романтизму про самобутність народної культури і цінність народної творчості, вони наголошували особливі достоїнства укр. культури і народного характеру: красу і поетичність, виняткове багатство фольклору, стародавніх обрядів і традицій, магічно-містичний характер укр. народної культури і укр. вдачі. Костомаров у праці "Дві руські народності" підкреслював особливості укр. характеру — романтизм, поетичність світогляду, глибоку релігійність, ліризм, панестетизм, потяг до краси. Творчість діячів Кирило-Мефодіївського тов-ва у Києві (1845 — 1847) — Костомарова, Шевченка, Куліша (зокрема "Книга буття українського народу") була присвячена осмисленню особливої ролі України в світі взагалі і слов'янському регіоні. Україна і Київ розглядались як центр майбутньої слов'янської федерації. У "Книзі буття" стверджувалося, що Україна, народ якої завжди зберігав особливе стремління до свободи, до християнської правди, була розіп'ята агресивними сусідами, але вона воскресне і стане наріжним каменем слов'янського світу. У програму Кирило-Мефодіївського тов-ва входило: звільнення слов'янських народностей з-під влади іноземних держав; їх організація в самобутню федеративну політичну систему, рівноправність усіх слов'янських народів, відміна кріпацтва і станових привілеїв, релігійна свобода і віротерпимість, свобода думки, слова і друку, викладання всіх слов'янських мов і літератур у навчальних закладах всіх слов'янських народів. Наступне покоління українофілів — Драгоманов, Потебня, Антонович — прагнуло до більш глибокого вивчення історичного і сучасного буття укр. народу,соціалістичних ідей (Драгоманов). Покоління Франка і Лесі Українки закликало відмовитися від імені українофілів і називатися просто українцями, що символізувало більш послідовне і глибоке зближення інтелігенції з народом.

О. Кіхно

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. українофільство — УКРАЇНОФІ́ЛЬСТВО, а, с., іст. Напрям, склад думок і дій українофіла. Словник української мови в 11 томах
  2. українофільство — українофі́льство іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  3. українофільство — УКРАЇНОФІ́ЛЬСТВО, а, с., іст. Напрям, склад думок і дій українофіла. Захопившись .. романтикою українофільства, цей гетьманський нащадок [Грегор Відорт] прибрав собі прізвисько “отаман Ревуха” (з наук.-попул. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. українофільство — -а, с., іст. Напрям, склад думок і дій українофіла. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. українофільство — Українофі́льство, -ва, -ву Правописний словник Голоскевича (1929 р.)