хіліазм

ХІЛІАЗМ, мілленаризм (від лат. mille — тисяча) — тисячолітнє Царство Боже на Землі та вчення про нього. Ідея X. базується на провіщеній біблейськими пророками ідеї земного царювання Месії. У християнстві X. — тисячолітнє царювання Ісуса Христа, яке встановиться з його другим пришестям, обітниця про що міститься у текстах Нового Завіту. На Заході більше поширене поняття "мілленаризм". Існують два погляди на друге пришестя Христа на Землю: або перед його тисячолітнім царюванням (премілленаризм), або після (постмілленаризм). X., або мілленаризм, є органічною складовою християнської есхатології. Хіліастичні мотиви вплинули на формування есхатологічного типу історичної свідомості, в т.ч. в його поза- або квазірелігійних формах. Різноманітні суспільно-утопічні побудови, навіть апелюючи до секуляризаційної соціально-політичної практики, історично виявлялися перетвореними формами X.

С. Головащенко

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. хіліазм — Теологічний погляд, що проголошує настання на Землі тисячолітнього Царства Божого (Христового); на х. покликаються тепер деякі течії християнства, що виросли з Реформації (зокрема, Дослідники Святого Письма). Універсальний словник-енциклопедія
  2. хіліазм — хіліа́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. хіліазм — ХІЛІА́ЗМ, у, ч. Вчення релігійної секти в середні віки про майбутнє тисячолітнє панування Христа на землі перед кінцем світу. Словник української мови у 20 томах
  4. хіліазм — -у, ч. Віра в тисячолітнє царство Бога та праведників на Землі, тобто у здійснення містично зрозумілого ідеалу справедливості ще до кінця світу. Великий тлумачний словник сучасної мови