час соціальний

I

ЧАС СОЦІАЛЬНИЙ — одна з фундаментальних категорій соціальної філософії, за допомогою якої здійснюється тлумачення соціальної динаміки її хронологічних вимірів. Для Ч. с. характерні: різнорідність і різноякісність (напр., насиченість подіями обертається виразним прискоренням соціальної динаміки); незворотність і односпрямованість (невпинність руху — від минулого у майбутнє), альтернативність і вірогіднісність (рухаючись тільки у майбутнє, Ч. с. не має фатально накресленого заздалегідь сценарію, він насичений багатоманітними версіями і альтернативами). Для суспільства як соціального організму характерна принципова гетеротемпоральність — різні соціальні верстви живуть у різних вимірах Ч. с. (так само як живуть у різних вимірах часу різні культури, народи і цивілізації). Залежно від точки зору та ідеологічних уподобань у Ч. с. набувають особливої значущості Минуле, Майбутнє або Сучасне. Ч. с. становить цінність сам по собі, адже можливість визначати змістовну наповненість часу, його ритм і виміри — необхідна умова свободи. Осмислення Ч. с. — важливе завдання філософії історії та хронософії (намагання опанувати прихований сенс часу або ж його абсурдність).

Б. Заблоцький

[br]

II

див. простір і час соціальний

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me