гонідії

гоні́дії

(від грец. γονή – народження, сім’я та ...ίδιον – зменш. суфікс)

1. Зелені або синьо-зелені водорості, що входять до складу лишайників.

2. Дрібні клітини, що відокремлюються від клітин нитчастих бактерій і служать для розмноження.

3. Нерухливі клітини в деяких синьо-зелених водоростей, що служать для розмноження.

4. Застаріла назва спор у водоростей і грибів, що утворюються нестатевим шляхом і служать для розмноження.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me