інтенсифікація

інтенсифіка́ція

(франц. intensification, від лат. intensio – напруження, зусилля і facio – роблю)

посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості;

¤ І. виробництва – напрям у розвитку суспільного виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва і управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів;

¤ І. функцій, посилення функцій – один з головних шляхів прогресивного перетворення органів у ході еволюції тварин.

Джерело: Словник іншомовних слів за редакцією О.С. Мельничука на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. інтенсифікація — -ї, ж., книжн. Дія за знач. інтенсифікувати. Валютна інтенсифікація — заходи, що до них вдається центральний банк, викидаючи на валютну біржу велику масу іноземної валюти. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. інтенсифікація — [інтеинсиеф'ікац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  3. інтенсифікація — інтенсифіка́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. інтенсифікація — рос. интенсификация (фр. intensificatio, від латин. intensio — напруження, зусилля і fecio — роблю) — 1. Посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості. 2.1. Eкономічна енциклопедія
  5. інтенсифікація — Интенсификация — intensification — *Intensivierung, Stimulation – посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості; І. Гірничий енциклопедичний словник
  6. інтенсифікація — ІНТЕНСИФІКА́ЦІЯ, ї, ж., книжн. Дія за знач. інтенсифікува́ти. Використовують запорізькі металурги кисень і для інтенсифікації доменного процесу (Наука.. Словник української мови в 11 томах
  7. інтенсифікація — Інтенсифіка́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)