адгезія

Чіпкість

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. адгезія — адге́зія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. адгезія — адге́зія (від лат. adhaesio – прилипання) взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. адгезія — Адгезия — adhesion — Adhäsion — зчеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт різнорідних твердих або рідких тіл (фаз). Може бути обумовлена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними зв’язками. Важливе значення... Гірничий енциклопедичний словник
  4. адгезія — -ї, ж. 1》 фіз. Взаємне прилипання двох різнорідних твердих тіл або рідин при їхньому контакті. 2》 біол. Здатність клітин зв'язуватися із сусідніми клітинами або різними субстратами біологічного і небіологічного походження. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. адгезія — АДГЕ́ЗІЯ, ї, ж., фіз. Злипання поверхонь двох різнорідних твердих або рідких тіл. Вдалося визначити термодинамічні умови адгезії полімерних сумішей та твердих поверхонь (з наук. літ.); Приклад адгезії – прилипання крапельок води до скла (з наук.-попул. літ.). Словник української мови у 20 томах
  6. адгезія — З'єднання між собою поверхневих шарів різних тіл або фаз (твердих або рідких); виникає внаслідок міжмолекулярної взаємодії; спостерігається, зокрема, при склеюванні, спаюванні, фарбуванні. Універсальний словник-енциклопедія