аеро...

Повітро...

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аеро... — Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "авіаційний", "повітряний"; пишеться разом: аеровисотний, аеровізуальний, аерокліматологія, аеротерапія. Літературне слововживання
  2. аеро... — Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову авіаційний, напр.: аероклуб, аеромаяк і т. ін.; 2) слову повітряний, напр.: аеронавігація, аеропошта і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. аеро... — АЕРО... Перша частина складних слів, що відповідає: 1) слову авіаці́йний, напр.: аеробо́мба, аероклу́б, аеромая́к; 2) слову пові́тря́ний, напр.: аеронавіга́ція, аеропо́шта, аеротра́нспорт, аерофло́т. Словник української мови у 20 томах
  4. аеро... — (від грец. άήρ – повітря) у складних словах відповідає поняттям «авіаційний», «повітряний». Словник іншомовних слів Мельничука
  5. аеро... — рос. аэро... (від грец. air — повітря) — у складних словах відповідає поняттям "авіаційний", "повітряний" (напр., аеропорт, аеросалон). Eкономічна енциклопедія