анотація

Переказ

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. анотація — АНОТАЦІЯ – НОТАЦІЯ Анотація, -ї, ор. -єю (на що, чого, рідше про що). Коротка бібліографічна довідка, характеристика змісту книжки, статті тощо: анотація на твір, анотація про (на) видані твори (виданих творів), анотація про (на) опубліковані книжки. Літературне слововживання
  2. анотація — -ї, ж. 1》 Стисла бібліографічна довідка, характеристика змісту книги, статті і т. ін. 2》 муз. Стислий виклад змісту музичного твору. 3》 Коротка характеристика змісту документа, його частини або групи документів. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. анотація — рос. аннотация (латин. annotatio — зауваження, помітка) — короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Розміщується на звороті титульної сторінки або у каталожній картці. Мета... Eкономічна енциклопедія
  4. анотація — АНОТА́ЦІЯ, ї, ж. Коротка бібліографічна довідка, характеристика змісту книги, статті і т. ін. Повідомлення про вихід у світ нових творів мали здебільшого характер анотацій (з наук.-попул. літ.); Ніхто не відмовиться від того, щоб дати докладну анотацію на знайомий йому твір (з наук.-попул. літ.). Словник української мови у 20 томах
  5. анотація — анота́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. анотація — (до книги) коротка довідка <�характеристика, резюме>; (усна) відгук. Словник синонімів Караванського
  7. анотація — • анотація (лат. annotatio — примітка) - коротка узагальнююча характеристика книжки (або її частини), статті, рукопису тощо. Містить стислу інформацію про зміст праці, її ідейно-політ. Українська літературна енциклопедія
  8. анотація — (лат. annotatio — зауваження) — короткий виклад змісту музичного твору, який включає: повну назву твору; відомості про авторів музики і літературного тексту; жанр, форму, фактуру, тональність, темп, метр, ритмічні особливості, динаміку... Словник-довідник музичних термінів
  9. анотація — анота́ція (лат. annotatio – зауваження, помітка, від annoto – позначаю) коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. Словник іншомовних слів Мельничука
  10. анотація — АНОТА́ЦІЯ, ї, ж. Коротка бібліографічна довідка, характеристика змісту книги, статті і т. ін. Повідомлення про вихід у світ нових творів мали здебільшого характер анотацій (Рад. Словник української мови в 11 томах