біо...

Житте...

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біо... — БІО... Перша частина складних слів – наукових термінів, що відповідає: 1) слову біологі́чний, напр.: біокіберне́тика, біоста́нція, біоти́п; 2) вказує на стосунок до життя, життєвих процесів, напр.: біогене́з, біогенети́чний, біосфе́ра. Словник української мови у 20 томах
  2. біо... — (від грец. βίος – життя) у складних словах відповідає поняттям «життя», «життєві процеси», «біологічний». Словник іншомовних слів Мельничука
  3. біо... — Перша частина складних слів – наукових термінів, що відповідає слову біологічний, напр.: біостанція, біотип, або вказує на стосовність до життя, життєвих процесів, напр.: біогенез, біосфера і т. ін. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. біо... — Перша частина складних слів, що відповідає слову біологічний; пишеться разом: біодатчик, біоелектростимулятор. Літературне слововживання