дека...

Десяти...

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. дека... — Перша частина складних слів, що означає "десять, у десять разів більше"; пишеться разом: декалітр, декаметр. Літературне слововживання
  2. дека... — Дека... — deca... — deka... — у складних словах означає десять, у десять разів більше. Гірничий енциклопедичний словник
  3. дека... — рос. дека... (від грец. deka — десять) — у складних словах означає десять, у десять разів більше (напр., декалітр — десять літрів). Eкономічна енциклопедія
  4. дека... — Приставка, яка у складі слова означає 101 (да). Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. дека... — (від грец. δέκα – десять) у складних словах означає десять, у десять раз більше. Словник іншомовних слів Мельничука