декорувати

Візерункувати, вивізерункувати, зівізерункувати, повізерункувати, увізерункувати, закосичувати, закосичити, позакосичувати, замаювати, замаїти, замаяти, позамаювати, квітчати, заквітчувати, заквітчати, позаквітчувати, уквітчувати, уквітчати, повквітчувати, клечати, поклечати, виклечувати, виклечити, повиклечувати, заклечувати, заклечати, позаклечувати, уклечувати, уклечити, повклечувати, красити, викрашувати, викрасити, повикрашувати, закрашувати, закрасити, позакрашувати, накрашувати, накрасити, понакрашувати, скрашувати, окрасити, поокрашувати, покращувати, покрасити, прикрашувати, прикрасити, поприкрашувати, розкрашувати, розкрасити, порозкрашувати, скрашувати, скрасити, поскрашувати, украшувати, украсити, повкрашувати, малювати, вимальовувати, вималювати, повимальовувати, змальовувати, змалювати, позмальовувати, намальовувати, намалювати понамальовувати, помальовувати, помалювати, розмальовувати, розмальовувати, мережати, вимережити, вимережувавати, вимережати, вимережити. повимережувати, повимережати, змережувати, змережати, змережити, позмережувати, позмережати, намережувати, намережати, намережити, понамережувати, понамережати, помережувати, помережати, помережити, умережувати, умережати, умережити, повмережувати, оздоблювати, оздобляти, оздобити, пооздоблювати, пооздобляти, цяткувати, вицятковувати, вицяткувати, повицятковувати, зіцятковувати, зіцяткувати, позіцятковувати, нацятковувати, нацяткувати, понацятковувати, обцятковувати, обцяткувати, пообцятковувати, поцятковувати, поцяткувати, уцятковувати, уцяткувати, повцятковувати, цяцькувати, вицяцьковувати, вицяцькувати, повицяцьковувати, зіцяцьковувати, зіцяцькувати, позіцяцьковувати, нацяцьковувати, нацяцькувати, понацяцьковувати, поцяцьковувати, поцяцькувати, розцяцьковувати, розцяцькувати, порозцяцьковувати, уцяцьковувати, уцяцькувати, повцяцьковувати

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. декорувати — -ую, -уєш, недок. і док., перех. Художньо оформляти, прикрашати що-небудь. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. декорувати — декорува́ти дієслово недоконаного і доконаного виду Орфографічний словник української мови
  3. декорувати — декорува́ти (від лат. decoro – прикрашаю) прикрашати, надавати красивого, привабливого вигляду, художньо оформляти. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. декорувати — ПРИКРАША́ТИ (ПРИКРА́ШУВАТИ) (надавати привабливішого вигляду комусь, чомусь, чіпляючи на нього оздоби, одягаючи щось небуденне, підмальовуючи тощо), ОЗДО́БЛЮВАТИ (ОЗДОБЛЯ́ТИ), ПРИОЗДО́БЛЮВАТИ (ПРИОЗДОБЛЯ́ТИ), РОЗЦВІ́ЧУВАТИ, УБИРА́ТИ (ВБИРА́ТИ)... Словник синонімів української мови
  5. декорувати — ДЕКОРУВА́ТИ, у́ю, у́єш, недок. і док., перех. Художньо оформляти, прикрашати що-небудь. Дуже скромно декорують тільки яку-небудь частину інтер’єра (Жилий буд. колгоспника, 1956, 122); *Образно. Мороз майстерно декорував землю (Коп., Вибр., 1948, 109). Словник української мови в 11 томах
  6. декорувати — Декорува́ти. 1. Прикрашати, декорувати. По людях, які тепер ще жиють і беруть живу участь в політичнім житю, можна догадувати ся, що число “м’ягких ”збільшуєть ся і хоч протоколи, головно з 1879 і 1880... Українська літературна мова на Буковині
  7. декорувати — Декорува́ти, -ру́ю, -ру́єш Правописний словник Голоскевича (1929 р.)