après

Пiсля, потiм

Джерело: Французько-український словник на Slovnyk.me