акумуляція

АКУМУЛЯЦІЯ, АКУМУЛЮВАННЯ – КУМУЛЯЦІЯ

Акумуляція, -ї, ор. -єю, акумулювання. Збирання, нагромадження, зосередження чогось: акумуляція алювію, акумуляція енергії [вітру], акумуляція речовини.

Кумуляція. Нагромадження в організмі людини і тварини різних речовин (ліків, отрут тощо) внаслідок тривалого вживання їх; зосередження застрахованих об’єктів на обмеженій території – в одному будинку, порту, складі тощо; концентрація енергії спрямованого вибуху: кумуляція дії снодійних, кумуляція сонячного проміння.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. акумуляція — акумуля́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. акумуляція — Аккумуляция — accumulation, aggradation — *Akkumulation, Ansammlung, Speicherung, Aufspeicherung — 1). Нагромадження, збирання, напр., А. енергії. 2) В геології – накопичення (назбирування, нагромаджування) мінеральних речовин або органіч. Гірничий енциклопедичний словник
  3. акумуляція — -ї, ж., спец. Збирання, нагромадження, зосередження чого-небудь. || Нагромадження в органах і тканинах тварин за їх місцеперебуванням хімічних речовин (пестицидів, нітратів, нуклеїдів та ін.), які знаходяться в навколишньому середовищі. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. акумуляція — АКУМУЛЯ́ЦІЯ, ї, ж., спец. Збирання, нагромадження, зосередження чого-небудь. У результаті своєрідного поєднання процесу акумуляції мінеральної речовини і біогенезу на дні солоних озер Криму нагромаджується верства чорного масткого мулу (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  5. акумуляція — акумуля́ція, акумулюва́ння (від лат. accumulatio – нагромадження) 1. Нагромадження, збирання, напр. А. енергії. 2. геол. Процеси нагромадження на поверхні Землі і на дні водних басейнів мінеральних речовин та органічних решток. 3. А. капіталу – нагромадження капіталу, залучення його до банків. Словник іншомовних слів Мельничука
  6. акумуляція — В економіці спрямування частки національного доходу на інвестиції та збільшення обсягу оборотних коштів і резервів. Універсальний словник-енциклопедія
  7. акумуляція — Акумуля́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. акумуляція — АКУМУЛЯ́ЦІЯ, ї, ж., спец. Збирання, нагромадження, зосередження чого-небудь. В результаті своєрідного поєднання процесу акумуляції мінеральної речовини і біогенезу на дні солоних озер Криму нагромаджується верства чорного масткого мулу (Геол. Укр., 1959, 636). Словник української мови в 11 томах
  9. акумуляція — рос. аккумуляция (латин. accumulatio — нагромадження) — збір і нагромадження у певних структурах (банках, базах, складах) матеріальних ресурсів, грошових засобів. Eкономічна енциклопедія