...ген

...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ

Кінцеві частини складних слів, що відповідають поняттям "походження", "утворення": антропоген, лізогенія, кріогенний.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ...ген — ...ген, ...генія, ...генний (від грец. γεννάω – породжую, створюю) в складних словах вказує на зв’язок з поняттями «походження», «утворення», напр. антропоген, кріогенний, лізогенія. Словник іншомовних слів Мельничука