ефективність

ЕФЕКТИВНІСТЬ – ЕФЕКТНІСТЬ

Ефективність, -ності, ор. -ністю. Дієвість: ефективність виховання, ефективність застосування добрив, ефективність профілактичних заходів, ефективність препаратів.

Ефектність. Властивість ефектного; здатність справляти сильне враження: ефектність жесту, зовнішня ефектність, сценічна ефектність.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. ефективність — ефекти́вність іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. ефективність — [еифеиктиўн'іс'т'] -нос'т'і, ор. -н'іс'т'у Орфоепічний словник української мови
  3. ефективність — Эффективность — efficiency; performance — *Effektivität, Wirkunsgrad, Wirksamkeit – 1) Результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій; Е. е к о н о м і ч н а показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів;... Гірничий енциклопедичний словник
  4. ефективність — -ності, ж. 1》 Абстр. ім. до ефективний. Економічна ефективність. 2》 Характеристика якого-небудь об'єкта (пристрою, процесу, заходу, виду діяльності), що відображає його суспільну користь, продуктивність та інші позитивні якості. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. ефективність — (англ. еfficiency, еffectiveness) 1. співвідношення між результатами виробничо-господарської діяльності самостійного суб’єкта і використаними для одержання цих результатів матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами (затратами). Економічний словник
  6. ефективність — ефекти́вність результат, наслідок будь-яких причин, сил, дій; ¤ Е. економічна – показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів; ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. ефективність — Ефекти́[о́]вність, -ности, -ності, -ністю Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  8. ефективність — ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ, ності, ж., книжн. Абстр. ім. до ефекти́вний. Ефективність внесених при підживленні [льону] добрив підвищується в роки, коли випадає багато опадів у період росту льону (Техн. культ., 1956, 43); Публіцистика визнає закони розумної ефективності мови (Літ. газ., 24.VII 1952, 2). Словник української мови в 11 томах
  9. ефективність — рос. эффективность (від латин. effectivus — діяльний, творчий) — відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання. Eкономічна енциклопедія