поступальний

ПОСТУПАЛЬНИЙ – ПОСТУПЛИВИЙ – ПОСТУПОВИЙ

Поступальний. Спрямований уперед, який рухається у висхідному напрямку: поступальний розвиток, поступальний рух.

Поступливий. Схильний іти на поступки комусь; згідливий: поступлива людина.

Поступовий. Який відбувається, здійснюється без раптових змін, у певній послідовності, не зразу тощо: поступовий перехід, поступовий розвиток.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. поступальний — ПОСТУПА́ЛЬНИЙ, а, е. Спрямований уперед; позначений поступом (у 2 знач.). Звичайно, процеси поступального розвитку значень іншомовних запозичень в українській мові в багатьох випадках невіддільні від аналогічних процесів в інших, передусім європейських, мовах (з наук. літ.). Словник української мови у 20 томах
  2. поступальний — поступа́льний прикметник Орфографічний словник української мови
  3. поступальний — -а, -е. Спрямований уперед; позначений поступом (у 2 знач.). Поступальний рух фіз. — рух твердого тіла, при якому всі точки тіла рухаються паралельно одна одній, тобто описують однакові траєкторії та в кожний момент часу мають однакові швидкість і прискорення. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. поступальний — ПОСТУПА́ЛЬНИЙ, а, е. Спрямований уперед; позначений поступом (у 2 знач.). Війна показала, що у світі немає сили, яка б могла зупинити поступальний розвиток соціалістичного суспільства (Ком. Укр., 5, 1970, 57). ∆ Поступа́льний рух, фіз. Словник української мови в 11 томах