тест

У. 1. Метод одержання характеристики певних явищ за допомогою перевірки відповідей на питання чи способу виконання коротких завдань: логічні тести, педагогічні тести, застосування тестів. 2. У фізіології, медицині – метод дослідження, діагностики, що полягає в пробному впливові на організм. 3. В обчислювальній техніці – задача з відомим розв’язанням, за допомогою якої перевіряється правильність роботи ЕОМ.

Джерело: Словник-довідник з українського літературного слововживання на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. тест — Випроба, див. експеримент Словник чужослів Павло Штепа
  2. тест — ТЕСТ, у, ч., спец. Коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ. Один із методів у системі засобів пізнання людини — застосування тестів. Словник української мови в 11 томах
  3. тест — тест іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  4. тест — -у, ч., спец. 1》 Коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. тест — 1. Стандартизовані задачі, результат виконання яких дозволяє виміряти певні психофізичні і особистісні характеристики, а також знання, вміння, навички. Словник із соціальної роботи
  6. тест — ТЕСТ, у, ч., спец. Коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одержання кількісної чи якісної характеристики певних явищ. Один із методів у системі засобів пізнання людини – застосування тестів. Словник української мови у 20 томах
  7. тест — (англ. test — система прийомів для випробовування та вимірювання психічних рис і властивостей людини, для чого застосовуються завдання стандартної форми, які сприяють виявленню схильності людини до певного виду діяльності, зокрема, музичної. Існують Т. здібностей, інтелекту, успішності та інші. Словник-довідник музичних термінів
  8. тест — (від англ. test – випробування) коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується у різних галузях науки для одержання кількісної характеристики певних явищ. Словник іншомовних слів Мельничука