АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА

АКАДЕМІ́ЧНА ГРОМАДА

• "АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА"

- укр. студентське т-во, яке діяло 1912 — 18 в Краків. ун-ті. Входила до Укр. студентського союзу. Організовувала лекції про Ф. Достоєвського, Л. Толстого та ін. рос. письменників, ставила п'єси М. Старицького, І. Франка, влаштовувала вечори, присвячені Т. Шевченку, І. Франку. На вечорі з нагоди 100-річчя з дня народження Т. Шевченка (березень 1914) були присутні В. І. Ленін і Н. К. Крупська. Про це В. І. Ленін писав до М. О. Ульянової 16.III 1914 (див. Повне Зібр. творів, Т. 55, С. 342).

Я. P. Дашкевич.

∗∗∗

• "АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА"

- укр. студентське т-во, яке діяло 1888 — 95 в Краків. ун-ті. Охоплювало в осн. студентів мед. ф-ту. Його учасником був і В. Стефаник, який присвятив т-ву свій спогад. "А. г." мала б-ку-читальню, організувала три концерти на честь Т. Шевченка. ■ Літ.: Стефаник В. Про ясне минуле. В кн.: Стефаник В. Твори. К., 1964.

Я. Р. Дашкевич.

∗∗∗

• "АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА"

- укр. студентське т-во, яке діяло 1896 — 1921 (з перервами) у Львів. ун-ті. Виникла на базі "Академічного братства" і студентського т-ва "Ватра". З 1910 — у складі Укр. студентського союзу. Мала фахові гуртки і літ. секцію, яка влаштовувала лекції з укр., рос. та західноєвроп. л-р. "А. г." утворила Допомоговий фонд для незаможних укр. літераторів (1897), організувала святкування 25-річчя літ. діяльності І. Франка (1898), видала його зб. "Мій Ізмарагд" (1898). Влаштовувала вечори, присвячені М. Драгоманову. Освітній гурток "А. г." 1908 видав серію книжок "Дешева бібліотека" (твори С. Руданського, К. Малицької, фольклорні матеріали). Заборонена польс. бурж. урядом за участь в організації Львів. таємного університету.

Літ.: Кравченко Є.. Баб'як П. Іван Франко й "Академічна громада". "Жовтень". 1981, № 3.

Я. Р. Дашкевич.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me