афоризм

афори́зм

• афоризм

(грец. 'αφορισμός — визначення)

- короткий влучний вислів, що має закінчений зміст, лаконічну форму і виражає глибоку й оригінальну узагальнену думку. А. можуть бути нар. прислів'я, приказки, крилаті слова, вислови з наук., худож. чи ін. творів. Напр., "Революції — локомотиви історії" (К. Маркс), "Краще менше, та краще" (В. І. Ленін), "Борітеся — поборете" (Т. Шевченко), "Знання — сила" (Ф. Бекон). А. здебільшого лаконічні (з 3 — 6 слів). А. впливає на свідомість оригінальністю формулювання думки в своєрідній, часом парадоксальній формі [напр., "Поспішай повільно" (Октавіан Август)]. А. розвинулися в старод. греків з наук. суджень (перші зразки — "Афоризми" Гіппократа). Особливої популярності набули в епоху Відродження. В давньорус. л-рі на А. багате "Моління Даниїла Заточника" (13 ст.). А. стало чимало висловів з творів укр. письменників: І. Котляревського, Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, П. Тичини, М. Рильського та ін. Кожна літ. мова збагачується не лише самобутніми, а й запозиченими афоризмами.

Літ.: Успенский Л. Коротко об афоризмах. В кн.: Афоризми. Л., 1964; Федоренко Н. Т. Меткость слова. М., 1975.

А. П. Коваль.

Джерело: Українська літературна енциклопедія (A—Н) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. афоризм — афори́зм іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 2. афоризм — (гр. aphorismos — визначення, вислів) коpоткий влучний вислів, який у стислiй, зpучнiй для запам’ятовування фоpмi подає глибоку думку: Каpаюсь, мучусь... але не каюсь! (Т. Шевченко). Словник стилістичних термінів
 3. афоризм — Крилатий вираз <�вислів, думка>; (народній) прислів'я, приказка, приповідка Словник синонімів Караванського
 4. афоризм — див. сентенція Словник чужослів Павло Штепа
 5. афоризм — -у, ч. Яка-небудь узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. афоризм — АФОРИ́ЗМ, у, ч. Узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі. Я знаю одного поета, що склав собі афоризм: “гарна рифма – погибель для ідеї!... Словник української мови у 20 томах
 7. афоризм — афори́зм (від грец. αφορισμός – визначення, вислів) короткий влучний оригінальний вислів, що зробився усталеним. Словник іншомовних слів Мельничука
 8. афоризм — Влучний лаконічний вислів, який містить глибоку думку (філософську, естетичну, психологічну, моральну). Універсальний словник-енциклопедія
 9. афоризм — ВИ́СЛІВ (сполучення слів, що виражає закінчену думку або становить певну єдність), ВИ́РАЗ, ЗВОРО́Т, ФРА́ЗА, АФОРИ́ЗМ (узагальнена думка, висловлена стисло); ГНО́МА (віршована). Словник синонімів української мови
 10. афоризм — Афори́зм, -му; -ри́зми, -мів Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 11. афоризм — АФОРИ́ЗМ, у, ч. Яка-небудь узагальнена думка, висловлена стисло в дуже виразній формі. Я знаю одного поета, що склав собі афоризм: агарна рифма — погибель для ідеї!" (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
 12. афоризм — рос. афоризм (грец. aphorismos- визначення, вислів) -короткий, оригінальний, влучний узагальнюючий вислів, що зробився визнаним і зрозумілим багатьом (напр., "без видатків нема прибутків", "не настільки ми багаті, щоб купувати дешеві речі"). Eкономічна енциклопедія