Автоматизована система УПРАВЛІННЯ технологічним процесом

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) — (automatic) process control system — automatisiertes System der Prozeßsteuerung – АС, призначена для оптимізації керування (управління) технологічними процесами виробництва. ДСТУ 2226-93.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me