ГАЗОВИДІЛЕННЯ (в гірничі виробки)

Газовыделение (в горные выработки) — gas emission, gas evolution, gas liberation — *Gasentwicklung, Gasausscheidung — виділення метану або іншого природного газу з товщі корисної копалини і вмісних порід у гірничі виробки. На к а р ' є р а х осн. джерела Г.: вмісні породи і к.к., гірн. обладнання і вибухові роботи. При роботі гірничого обладнання з двигунами внутр. згоряння в атм. кар’єру надходять вихлопні гази, які містять більше 200 найменувань органічних та неорганічних сполук. У в у г і л ь н и х ш а х т а х джерела Г.: пласти вугілля і пропластки, бокові породи. Гази (в осн. метан і вуглекислий) виділяються через вільну поверхню пласта і з відбитого вугілля. Розрізняють звичайне (безперервне, повільне виділення газу по всій оголеній поверхні), суфлярне (місцеве виділення газу з тріщин або свердловин, газовий фонтан) і раптове (місцеве, інтенсивне виділення великих кількостей газу, що супроводжується руйнуванням вугільного пласта або порід). У р у д н и х, с о л я н и х, с і р ч а н и х і н а ф т о в и х шахтах відбувається виділення газів, що містять вибухонебезпечні вуглеводневі компоненти (метан і його гомологи, водень, пари бензину), а також шкідливих і отруйних газів (вуглекислого, сірководню, оксиду вуглецю, оксидів азоту, акролеїну). Джерела виділення вуглеводневих газів (до 2000-3000 м3/добу) — осадові породи, гірн. обладнання з двигунами внутр. згоряння, вибухові роботи. Для сірчано-рудних шахт специфічне виділення сірководню (з пустот, пор у породах і підземних вод) і сірчистого газу (г.ч. при вибухових роботах і вибухах сірчаного пилу), іноді також метану, етану і вуглекислого газу. Для нафтових шахт — метану, етану, бутану, пропану і інш.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me