КАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (карти мерзлотні)

Карты геокриологические — geocryological mарs — *geokryologische Karten, Frostbodenkarten — відображають будову і характеристики кріолітозони. Розрізняють аналітич. і синтетич. К.г. На аналітич. К.г. показують всі осн. характеристики геокріологіч. обстановки. Синтетичні К.г. — комплексне геокріологічне районування, виконане на основі ландшафтного районування. Виконується геокріологічною зйомкою — комплексом польових, камеральних і лабораторних робіт по вивченню геокріологіч. умов території і складанню геокріологіч. карт. Масштаби К.г. і геокріологічної зйомки: дрібні (1:500000 — 1:100000), середні (1:50000 -1:25000), великі (1:10000 -1:5000) і детальні (1:2000 і більше). Дрібномасштабні карти використовуються при підготовці техніко-економіч. обґрунтування, виборі трас лінійних споруд, плануванні на початковій стадії проектування, попередній оцінці умов освоєння великих рудоносних площ, вугільних і нафтогазоносних басейнів, при пошуку род. підземних вод. Середньомасштабні зйомки проводяться при дослідженнях на стадії техніко-економіч. обґрунтування в ході попередньої розвідки род. для оцінки умов їх відробки та затвердження запасів і на початкових стадіях розвідки род. підземних вод для водопостачання, при дослідженних ресурсів, економічного освоєння території, при генеральному проектуванні великих промислових комплексів, навігації та інших роботах.

Джерело: Гірничий енциклопедичний словник на Slovnyk.me